Constantin Cucoș

Director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași

prof. univ. dr. Constantin Cucoș

Născut în localitatea Osoi-Comarna, jud. Iaşi, în 1958. Este absolvent al Facultăţii de Filosofie, Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi, promoţia 1985.

În 1994 a obţinut titlul de doctor în ştiinţele educaţiei la universitatea ieşeană, cu o lucrare de filosofia educaţiei. Este profesor universitar în cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei și director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi.

Lucrări publicate: Pedagogie şi axiologie (Editura Didacticã şi Pedagogică R. A., Bucureşti, 1995), Educaţia religioasă. Conţinut şi forme de realizare, (Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1996), Pedagogie (Editura Polirom, Iaşi, 1996, ediţia a doua, 2002, ediția a treia 2014). Minciună, contrafacere, simulare. O abordare psihopedagogică (Editura Polirom, Iaşi, 1997), Educaţia religioasă. Repere teoretice şi metodice (Editura Polirom, Iaşi, 1999, ediţia a doua 2009), Educaţia. Dimensiuni culturale şi interculturale (Editura Polirom, Iaşi, 2000), Istoria pedagogiei. Idei şi doctrine pedagogice fundamentale (Editura Polirom, Iaşi, 2001), Timp şi temporalitate în educaţie. Elemente pentru un management al timpului şcolar (Editura Polirom, Iaşi, 2002), Informatizarea în educaţie. Aspecte ale virtualizării formării (Editura Polirom, Iaşi, 2006), Teoria şi metodologia evaluării (Editura Polirom, Iaşi, 2008), Educaţia. Iubire, edificare, desăvârşire (Editura Polirom, Iaşi, 2008), Educația. Experiențe, reflecții, soluții (Editura Polirom, Iași, 2013). Este autor al peste 200 de studii în volume colective sau reviste de specialitate. Domenii de competenţă: filosofia educaţiei, educaţia religioasă, pedagogia culturii, educația axiologică.

Lucrări

  • Constantin Cucoș - Educația religioasă în România comunistă. Dificultăți, factori și căi de realizare, participare la Simpozion internațional "Martiriu și Memorie din România comunistă", - - citește mai mult

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletter-ul Simpozionului Stăniloae, pentru a primi ultimele noutăți!

The subscriber's email address.