Duțu Mircea

Președintele Universității Ecologice din București

Duțu Mircea

Mircea Duțu (născut la 01.12.1957, com. Dănciulești, jud. Gorj), profesor universitar doctor; Președinte al Universității Ecologice din București, Director al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române. Autor a peste 65 de volume (cursuri și manuale universitare, tratate, monografii), a mai bine de 500 de studii publicate în țară și străinătate, precum și a numeroase articole de presă pe teme de drept, cultură juridică, ecologie, istorie a dreptului și a instituțiilor juridice. Membru a mai multor asociații științifice române și internaționale. Laureat al Premiului „Nicolae Titulescu” al Academiei Române și a altor premii și distincții acordate de foruri din țară și străinătate. Cu preocupări enciclopediste în domeniul dreptului și materiilor conexe, a elaborat și publicat și lucrări privind procesele credinței: Procesul lui Iisus (2007, 2014, 2021), Procesul lui Pavel, apostolul neamurilor (2009, 2017), Pilat din Pont, judecătorul lui Iisus (2011, 2018). Contribuții științifice fondatoare la dezvoltarea dreptului mediului în România și de pionierat în prefigurarea unui drept al climei ca inedită disciplină de cunoaștere și practică socială. În acest ultim context, are preocupări majore privind ecosofia[1], ecocreștinismul[2] și cultura ecologică[3].

 

[1] Ecosofia: o paradigmă a supraviețuirii, disponibil pe www.revista 22.ro ecosofia05644.html;

[2] Creștinismul și Ecologia: de la „schisma” antropocentrismului la marea împăcare prin Laudato’si, „Academica”, nr. 7, iulie 2022, p. 59-68; Temele și dilemele ecologiei integrale, în „Academica”, nr. 9, septembrie 2019, p. 43-52;

[3] Cultura ecologică și perspectivele sale, în „Tribuna învățământului”, nr. 35, noiembrie 2022, p. 52-57.

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletter-ul Simpozionului Stăniloae, pentru a primi ultimele noutăți!

The subscriber's email address.