Simpozion

Quo vadis? Interogații actuale privind vârstele vieții spirituale

Iași, 10 - 12 Mai 2023

Isihia Țăranului Român

9 Martie 2023

Comunicarea aceasta caută să identifice elemente de isihasm în structura spirituală a țăranului român. Țăranul se cuvine privit nu numai ca o clasă socială, nu o dată batjocorită și oprimată de alte clase sociale, ci, în primul rând, ca o stare de spirit, cu alte cuvinte în ceea ce are el veșnic, anume ca înzestrare și anume ca lucrare.

Cultura noastră țărănească este una a Învierii, ca atare una a unei liniștiri pascale, care implică totodată jubilație și exuberanță. Sunt câteva trăsături etnice, daruri de la Dumnezeu, identificate de mari personalități și conștiințe ale neamului, între care și Părintele Dumitru Stăniloae, care înlesnesc o stare de liniștire existențială raportată la Dumnezeu, precum și, aferent, un comportament spiritual adecvat. Lucrul acesta nu este deloc nefiresc, întrucât, așa cum aprecia același minunat Teolog, isihasmul nu este exclusiv apanajul monahilor. Părintele Dumitru Stăniloae însuși provenea din mediul țărănesc, a avut reflecții de mare profunzime și percutanță în legătură cu spiritualitatea țărănească și a păstrat până la sfârșitul vieții o structură interioară de țăran.

Monahismul românesc este unul de sorginte și de factură țărănească, iar societatea rurală a fost pe tot parcursul istoriei ei una strâns atașată nu numai de bisericile din satele respective, dar și de mediul monahal, mai mult sau mai puțin învecinat, un mediu extrem de extins și prolific pe teritoriul românesc. Se afla, deci, într-un contact permanent cu practicanți ai isihasmului, fie el direct (prin pelerinaj) sau indirect (prin pelerini din satul respectiv, prin anumiți călugări „rătăcitori” ajunși în el),. Vreme îndelungată codrii și munții de pe teritoriul României de astăzi au adăpostit numeroși pustnici.

În același timp, s-a putut consemna în istoria satului românesc existența unui monahism țărănesc, dezvoltat organic, adesea chiar în apropierea satelor.

Elemente de isihasm țărănesc erau puse în evidență, mai mult sau mai puțin subtil, cu har și măiestrie, și la Muzeul Țăranului Român, așa cum îl construise, teologic și extrem de poetic, genialul pictor Horia Bernea.

În încheiere sunt prezentate câteva chipuri de țărani cu profil isihast, culese din diverse scrieri, din cercetări de teren sau din întâlniri petrecute neprogramat.

Cuvinte cheie

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletter-ul Simpozionului Stăniloae, pentru a primi ultimele noutăți!

The subscriber's email address.