Simpozion

Ortodoxie și Modernitate

Iași, 11 - 14 Mai 2021

Biserica și lumea în teologia părintelui Dumitru Stăniloae

Relația dintre Biserică și lume, a cărei actualitate pentru teolgia ortodoxă este permanentă, a fost analizată și aprofundată de părintele profesor Dumitru Stăniloae în principalele sale opere de dogmatică, dar și în numeroase studii și articole. Această relație are un fundament trinitar și unul hristologic-pnevmatic, ea având ca premisă relația multiplă și unitară a lui Dumnezeu-Sfânta Treime cu cosmosul și cu umanitatea, care prin întruparea, jertfa și învierea Fiului lui Dumnezeu este înnoită, ea aflându-și împlinirea în Biserică. La rândul ei Biserica, în care Hristos și Duhul Sfânt sunt prezenți și lucrători prin harul sfințitor și îndumnezeitor, conduce și pregătește umanitatea și creația de intrarea, în stare transfigurată, în Împărăția eternă a Preasfintei Treimi.

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletter-ul Simpozionului Stăniloae, pentru a primi ultimele noutăți!

The subscriber's email address.