Simpozion

Quo vadis? Interogații actuale privind vârstele vieții spirituale

Iași, 10 - 12 Mai 2023

Finding Christ in the Age of Mammon: becoming Orthodox in the modern West

Abstract RO: Vestul modern a reprezentat vreme îndelungată puterea globală dominantă; o putere bazată pe marele ei succes în îndeplinirea scopurilor materiale pe care și le-a asumat. Dar care a fost prețul spiritual plătit? A crește astăzi în Vest înseamnă a crește într-un deșert spiritual. Bisericile occidentale sunt slăbite și compromise, iar cei care Îl caută pe Dumnezeu, adesea, se îndreaptă către religiile orientale, către neopăgânism sau către materialism. Închinarea la mamona a înlocuit închinarea lui Dumnezeu, cu consecințele evidente. Paul Kingsnorth va vorbi despre călătoria sa prin acest deșert către apele lui Hristos și despre capacitatea creștinismului ortodox de a ajuta la întoarcerea Occidentului către propriile sale rădăcini creștine.

Abstract EN: The modern West has long been the dominant global power; a power based on its great success in achieving its material ends. But what has been the spiritual price? To grow up in the West today is to grow up in a spiritual desert. The Western Church(es) are weakened and compromised, and those who seek God often turn to eastern religions, neo-paganism or simple materialism. The worship of mammon has replaced the worship of God, with the obvious consequences. Paul Kingsnorth will speak about his journey through this desert towards the waters of Christ, and about the ability of Orthodox Christianity to help turn the West again towards its own Christian roots.

Video

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletter-ul Simpozionului Stăniloae, pentru a primi ultimele noutăți!

The subscriber's email address.