Simpozion

Quo vadis? Interogații actuale privind vârstele vieții spirituale

Iași, 10 - 12 Mai 2023

IA și dezideratul discernământului: „Demonizarea tehnicii” și vulnerabilitățile spirituale ale operatorului uman. O analiză interdisciplinară

Sunt prezentate succint trei aplicații ale AI și a noilor tehnologii, deosebit de utile în condițiile societății actuale. Este reluată tema teologiei dogmatice potrivit căreia răul nu are ființă (fire) și importanța tropos-ului (modului cum sunt întrebuințate lucrurile). Sunt invocate locuri Nou-testamentare și patristice privitoare la importanța discernământului și rolul decisiv al condiției duhovnicești a operatorului pentru fixarea unor întrebuințări dezirabile a tehnologiilor. Este propusă re-orientarea discursului teologic/spiritual creștin ortodox actual de la ”amenințările și demonizarea tehnicii” la ”vulnerabilitățile spirituale ale operatorului uman”, și la necesitatea unor strategii meta-cognitive pentru formarea (spirituală) continuă în privința utilizării raționale a potențialului AI și a noilor tehnologii.

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletter-ul Simpozionului Stăniloae, pentru a primi ultimele noutăți!

The subscriber's email address.