Simpozion

Quo vadis? Interogații actuale privind vârstele vieții spirituale

Iași, 10 - 12 Mai 2023

„Vârstnicii în comunitate. Axiologia senectuții”

Îmbătrânirea este un proces care implică schimbări din punct de vedere biologic şi psihologic, schimbări ce implică o degradare graduală. Dicţionarul Larousse (1991) defineşte îmbătrânirea ca fiind „ansamblul de transformări ce afectează ultima perioadă a vieţii şi care constituie un proces de declin, semnele îmbătrânirii fiind: slăbirea ţesuturilor, atrofie musculară cu scăderea funcţiilor şi performanţelor, toate acestea concurând la limitarea progresivă a capacităţilor de adaptare”.

În contextul demografic global, este sugerată o mișcare spre un viitor în care vârstnicii, curând, vor depăși ca număr tinerii. În 2050 numărul persoanelor vârstnice în lume va crește la aproape  doua bilioane, depășind populația de copii ( 0-14 ani) pentru prima oara în istoria omenirii. Această răsturnare istorică în proporții relative a tinerilor și a vârstnicilor a avut loc în 1998 în cele mai multe țări dezvoltate. În 2050, proporția persoanelor vârstnice este prevăzuta să ajungă la 21% ( Frontline-World Affairs-For Active Ageing- The Second World Conference on Ageing, www.frontlineonnet.com).

Este bătrânețea un blestem sau o binecuvântare? Pentru ce atât de mulți oameni  în vârstă întâmpină bătrânețea cu sentimentul dureros că viața lor și-a pierdut sensul, că tot ceea ce au avut, ce au fost și la ceea ce au ținut aparțin trecutului, că sunt doar o povară în plus pentru cei apropiați? Cum se va simți omul la bătrânețile lui depinde nu de factorii externi, cât de idei și de cum trăiește el. După o veche zicală franțuzească, „orice om îmbătrânește după cum a trăit”. Cum se va simți omul la bătrânețea lui depinde de cum răspunde la întrebarea: „cine sunt eu?”. Dacă omul, întreaga sa viață, s-a indentificat cu ceea ce a văzut în oglindă, cu locul în societate și cu ceea ce spun  oamenii  despre el, la batrânețe, când frumusețea și puterea trupului se micșorează, și el își pierde popularitatea, în mod inevitabil va trăi o mare dezamăgire, un colaps sufletesc.  Dar dacă a năzuit să se îmbogățească nu în bunuri material, în putere și în slavă, ci în virtuți, dacă în timpul vieții sale a dobândit înțelepciune, bunătate, blândețe, răbdare, dragoste - la bătrânețe se va bucura de un respect meritat și de dragoste. (Ciocoi, G., 2016, pp. 87-89)

În cadrul acestui studiu voi pune în evidența si o cercetare care a dorit să evidențieze importanța vârstnicilor în comunitate, aspecte concrete puse în valoare de cei 100 de tineri respondeți care au sublinit rolul decisiv pe care il au în acest moment vârstnicii în societate.

 

Bibliografie:

 1. Barrere, H., La relation psyho-sociale avec les personnes âgée. Toulouse, Edition Privat, 1993.
 2. Bălașa, A., „Protecția socială a persoanelor vârstnice în românia” în Calitatea Vieții, Editura Academiei Române, București, anul XIV, Nr. 1, 2003.
 3. Bourdelais, P., L’age de la siellesse. Edition Odille Jacob, Paris, 1993.
 4. Cherman, S., „Theory and Philosophy of Social Work Organizations”, în P.T. Mainfeld (Ed.), Organizing International Networks in Community Care, Mainway Publ.,  New Zeeland, 2001.
 5. Cojocaru, M., Cojocaru, D., „Managementul instituţiilor de asistenţă socială",  în volumul Buzducea D. (coord.), Asistenţa socială a grupurilor de risc, Editura Polirom, Iaşi, 2010.
 6. Fontaine, R., „Bătrâneţe fericită, bătrâneţe optimă”. în Iacob, L.(coord.), Vârsta a treia, cunoaştere şi intervenţie, Centrul de Formare in analiză şi intervenţie pentru grupurile sociale defavorizate, Proiectul Tempus JB- JEP 142397/99, Iaşi, 2001.
 7. Gal, D., Dezvoltarea umană şi îmbătrânirea, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj – Napoca, 2001
 8. Koenig, H.G., „Religion, spirituality, and medicine: research findings and implications for clinical practice” in Southern Medical Journal, 97(12): 1194-1200, 2004.
 9. Luca, C., Gîrleanu-Şoitu, D.-T. (coord.), Metodologie de lucru în asistenţa psihosocială a persoanelor vârstnice, Editura Asociația Alternative Sociale, Iași, 2011.
 10. Mureșan, S. R., Vârsta a treia între autonomie și vulnerabilitate, Editura Limes, Cluj – Napoca, 2012.
 11. Neugarten, B.L., The meaning of age: selected papers of Bernice L. Neugarten/ edited and with a forward by Dail A. Neugarten, The University of Chicago Press, Chicago, 1996.
 12. Rădulescu, S., Sociologia vârstelor, Editura Hyperion XXI, București, 1994.
 13. Sorescu, E.M., Bătrânețea între binecuvântare și blestem, Editura Universitaria, Craiova, 2009

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletter-ul Simpozionului Stăniloae, pentru a primi ultimele noutăți!

The subscriber's email address.