Pr. Ion Vicovan

Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași

pr. prof. univ. dr. Ion Vicovan

În perioada 1977-1982 a absolvit Cursurile Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamţ, iar între anii 1983 – 1987 a urmat cursurile Institutului Teologic de Grad Universitar din Bucureşti, finalizate cu teza de licenţă „Patriarhi cărturari din secolul al IX-lea”, alcătuită sub îndrumarea Domnului Prof. Dr. Emilian Popescu. Un an mai târziu, în 1988, este admis la cursurile de doctorat, Secţia istorică, Specializarea principală Istoria Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul Institutului Teologic de Grad Universitar din Bucureşti. 

Între 1993 și 1994 efectuează studii de specializare la Universitatea Karl-Ruprecht-Heidelberg (Germania).

În anul 1999, primeşte titlul de Doctor în teologie în urma susţinerii tezei de doctorat „Activitatea filantropică a Bisericii în secolele al IV-lea şi al V-lea. Modele şi criterii pentru activitatea filantropică a Bisericii Ortodoxe Române în trecut şi astăzi”, alcătuită sub îndrumarea Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniţă.

Din anul 1991 începe activitatea didactică în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi. Parcurge toate treptele didactice, începând de la cea de asistent până la cea de profesor universitar, fiind titularul disciplinei Istoria Bisericii Ortodoxe Române.

Între anii 2006-2012 a activat ca prodecan al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, iar din aprilie 2012 deţine funcţia de decan al aceleiaşi instituţii.

Teme de cercetare: lucrarea social-filantropică a BOR, chipuri de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române ș.a.

Lucrări publicate: „Daţi-le voi să mănânce!” Filantropia creştină - istorie şi spiritualitate, Ed. Trinitas, Iaşi, 2001, 302, Ioan Irineu Mihălcescu - “Apostol al Teologiei româneşti”, vol. I, Ed. Trinitas, Iaşi, 2004, 578 p,

Ioan Irineu Mihălcescu – un ierarh  luptător, vol. II, Ed. Trinitas, Iaşi, 2004, 372 p., Mitropolitul Sebastian Rusan (1950-1956) - o flacără aprinsă într-o epocă de întuneric, Editura Performantica, Iaşi, 2008, 327p., 

Cuvioasa Parascheva, sfânta populară a Ortodoxiei, în istoria şi în evlavia poporului român, (colab. Pr. Cătălin Adumitroaie), Editura Doxologia, Iaşi, 2011, 341p.

Lucrări

  • Pr. Ion Vicovan - Necesitatea ontologică a isihiei și folosul nebănuit al rugăciunii pentru omul dintotdeauna. „Mana cerească” a acestora pentru omul contemporan, participare la Simpozion "„Nu este bine să fie omul singur …” Pandemie, Izolare, Isihie", - - citește mai mult
  • Pr. Ion Vicovan - Secularizarea-repere istorice. Ortodoxia-remediul ei verificat , participare la Simpozion "Ortodoxie și Modernitate", - - citește mai mult
  • Pr. Ion Vicovan - Contribuția Bisericii Ortodoxe la Marea Unire, participare la Simpozion internațional "Local și Universal în Ortodoxia românească. Credință - Unitate - Identitate", - - citește mai mult
  • Pr. Ion Vicovan - Patriarhul Justinian Marina „fost-a om trimis de la Dumnezeu” la „vreme potrivită”, participare la Simpozion internațional "Martiriu și Memorie din România comunistă", - - citește mai mult

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletter-ul Simpozionului Stăniloae, pentru a primi ultimele noutăți!

The subscriber's email address.