Simpozion internațional

Local și Universal în Ortodoxia românească. Credință - Unitate - Identitate

Iași, 9 - 11 Mai 2018

Teme

Pe parcursul a două zile de dezbateri, prezentările vor viza patru axe principale de cercetare:

I. Credință și Cultură – premize ale unității românilor în zorii modernității - Secolele 14-18, (Construcția pan-ortodoxă a Ortodoxiei românești, Nicodim de la Tismana, Paisie Velicicovski, Antim Ivireanul; Dominația otomană; Formarea limbii române; Arta vizuală și spiritul național)