Simpozion

Quo vadis? Interogații actuale privind vârstele vieții spirituale

Iași, 10 - 12 Mai 2023

Statut misionar și forme de implicare a laicatului în formarea religioasă. Provocări prezente și soluții de perspectivă

17 Februarie 2023

Misiunea formativă a bisericii se poate realiza atât prin factori interni (episcopat, cler), apelând la obiective, conținuturi și modalități specifice, dar și prin intermediul factorilor complementari acestora (laicatul), ce își pot asuma atât forme explicite de educație religioasă (prin ora de Religie, de pildă), dar și forme corelative, cum ar fi parte din activitățile catehetice sau o serie de procese paideice nonformale sau informale. Chiar dacă rolurile nu sunt clar delimitate (prin norme, reguli, proceduri adoptate), putem decela atât continuități sau complementarități statutare, cât și specializări sau chiar supremații de rol sau de expertiză a unora dintre aceștia (de pildă, profesorii de religie, în cazul predării Religiei, sau preoții, în cateheză etc. etc.). Este de dorit să se creeze un acordaj și un continuum procesual, în care atât clericul cât și laicul să aibă posibilitatea să intervină în acest „lanț” formativ, astfel încât competența fiecărei părți să fie potențată la maximum.

În intervenția noastă ne vom centra doar pe ipostazele educaționale ce pot fi promovate la nivel de laicat, în calitate de „inductori” ai valorilor creștine, prin diferite pârghii, cu finalități specifice, în contexte multiple, având ca reper o serie de determinări (autoritate, oportunitate, credibilitate, performativitate etc.). Ca forme de realizare, vom desluși atât cadre formale, deliberat și dirijat structurate de educare, cât și formule mai flexibile, difuze, naturale de transmitere și interiorizare a valorilor religioase. Vom reflecta, de asemenea, prin raportare la prezent, dar mai ales la viitor, la posibilitatea structurării a noi intersectări și conjugări acționale ale diverșilor factori în consens cu noile schimbări de paradigmă în ce privește evoluția lumii muncii, mobilitatea persoanelor, provocările sau dislocările valorice, sporirea contactelor culturale etc. Vom încerca să radiografiem aceste tendințe simultan cu degajarea unor răspunsuri pedagogice privind formarea religioasă asumată de laici la nivel de biserică, școală, familie, comunitate, structuri asociative, mediu informal, mediu virtual etc.

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletter-ul Simpozionului Stăniloae, pentru a primi ultimele noutăți!

The subscriber's email address.