Articole despre: teologie

Statut misionar și forme de implicare a laicatului în formarea religioasă. Provocări prezente și soluții de perspectivă

Misiunea formativă a bisericii se poate realiza atât prin factori interni (episcopat, cler), apelând la obiective, conținuturi și modalități specifice, dar și prin intermediul factorilor complementari acestora (laicatul), ce își pot asuma atât forme explicite de educație religioasă (prin ora de Religie, de pildă), dar și forme corelative, cum ar fi parte din activitățile catehetice sau o serie de procese paideice nonformale sau informale.

Statut misionar și forme de implicare a laicatului în formarea religioasă. Provocări prezente și soluții de perspectivă

17 Februarie 2023

Misiunea formativă a bisericii se poate realiza atât prin factori interni (episcopat, cler), apelând la obiective, conținuturi și modalități specifice, dar și prin intermediul factorilor complementari acestora (laicatul), ce își pot asuma atât forme explicite de educație religioasă (prin ora de R

Metoda tipologică de interpretare a Sfintei Scripturi și importanța ei în contextul secularizării

Teologia academică de astăzi pune accent pe metoda de interpretare istorico-critică a Sfintei Scripturi. Metoda tipologică de interpretare specifică teologiei patristice, fără a neglija metoda istorico-critică poate și trebuie să fie folosită pentru edificarea conștiinței misionare creștine actuale.

Ortodoxie și Modernitate. Relația dintre ele și situația actuală

Obiectivele principale ale acestei conferințe sunt: prezentarea conceptului teologic de Ortodoxie, prezentarea conceptului filosofic și cultural de Modernitate, relația dintre Ortodoxie și Modernitate, câteva momente istorice ale dezvoltării Modernității și modul în care Ortodoxia se situează în raport cu provocările Modernității în expresiile sale post moderne

Persoană și creație. Dimensiuni moderne ale gândirii părintelui Dumitru Stăniloae

Portretul părintelui Stăniloae nu poate fi decât unul filocalic. În cultura română, el a reînnodat firul tradiției ascetico-mistice și i-a asigurat o largă receptare. Opera sa este impregnată de acest filon și a fost recunoscută ca o mare sinteză neopatristică. Această receptare a tradiției nu este o simplă reluare și sistematizare, ci o interpretare „în duhul Părinților”, cu instrumente conceptuale moderne și cu o sensibilitate proprie timpului nostru.

Abonează-te la teologie