Adrian Lemeni

Conferențiar universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă, București

Adrian Lemeni

Consilier Patriarhal Onorific, Conferențiar universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din București, Director al Centrului de Dialog și Cercetare în Teologie, Filosofie și Știință al Facultății de Teologie Ortodoxă, Universitatea din București.

După absolvirea studiilor de Licență și Master de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, s-a înscris la Școala Doctorală a aceleiași facultăți, obținând titlul de Doctor în Teologie în urma susținerii tezei de doctorat intitulată Sensul eshatologic al creaţiei, sub conducerea ştiinţifică a Pr. prof. acad. dr. Dumitru Popescu. A desfășurat un stagiu de cercetare şi documentare la Institutul Ecumenic de la Bossey al Consiliului Mondial al Bisericilor de la Geneva (2003). A urmat apoi Studii postdoctorale, Institutul Catolic din Paris (2003-2004). 

În perioada 2005-2012, a ocupat următoarele funcții în Guvernul României: Secretar de Stat pentru Culte în cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor (2005-2007); Consilier pentru Culte al Primului Ministru (2007-2008); Secretar de Stat pentru Culte în cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor (2009-2010); Secretar de Stat pentru Culte în cadrul Guvernului României (2010-2012). 

Publicații:

  • coordonator al volumului Viaţa religioasă în România, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2005. Acest volum a fost tradus şi publicat în engleză: The Religious Life in Romania;
  • autor al studiului Fundamente ale relaţiei dintre Biserică şi Statîn volumul Libertatea religioasă în context românesc şi european, coordonat împreună cu Dr. Florin Frunză şi Viorel Dima, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2005;
  • Miza educației religioase, volumul colectiv Educația religioasă a tinerilor în contextul secularizării actuale, Ed. Basilica, 2016;

Lucrări

  • Adrian Lemeni - Chipul lui Dumnezeu din om si chipul omului din robot. Repere ale antropologiei iconice in contextul actual al dezvoltarii inteligentei artificiale, participare la Simpozion "Quo vadis? Interogații actuale privind vârstele vieții spirituale", - - citește mai mult
  • Adrian Lemeni - Tranziție religioasă în România postcomunistă - Legea cultelor din 2006, participare la Simpozion "Creștinismul în postcomunism (1989-2019) Tranziție-terapie-tendințe", - - citește mai mult

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletter-ul Simpozionului Stăniloae, pentru a primi ultimele noutăți!

The subscriber's email address.