Alexandru Prelipcean

Lector universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași

Prelipcean Alexandru

Născut la data de 15 mai la București, Alexandru Prelipcean este în prezent asistent universitar pentru disciplina Patrologie şi literatură postpatristică, la Catedra de Teologie Istorică a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Între anii 1999-2004, a învațat la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava. Studiile superioare le va urma la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti, în perioada 2004-2008, la secţia Teologie pastorală. Proiectul tezei de licenţă: Părintele Dumitru Stăniloae şi notele de subsol ale Filocaliei româneşti. Urmează cursurile de master la aceeași instituție între 2008–2010: Master Exegeză şi Ermineutică, Proiectul tezei de disertaţie: Gematria ebraică – paradigmă ermineutică a Sfintei Scripturi. Teorie, interpretare şi valorificare ortodoxă

În oct. 2016 se înscrie în cadrul cursurilor de Doctorat la Universitatea din București, domeniul fundamental Teologie, specializarea Patrologie şi literatură postpatristică, sub conducerea ştiinţifică a Pr. Prof. Dr. Constantin Pătuleanu. Proiectul tezei de doctorat: Spiritualitatea şi doctrina Canonului Mare al Sfântului Andrei Criteanul.

În ceea ce privește pregătirea din afara granițelor țării, a urmat între 2009–2011, un Master în Teologie Dogmatică şi Simbolică, la Facultatea de Teologie din Tesalonic (Grecia), sub coordonarea ştiinţifică a Conf. Dr. Ioannis G. KOUREMPELES. Proiectul tezei de disertaţie: Ο πατέρας Δημήτριος Στανιλοάε και οι υποσημειώσεις της Ρουμανικής Φιλοκαλίας.

Tot în cadrul Universitații „Aristotel” din Tesalonic a urmat cursurile de doctorat între 2011–2016,  în domeniul fundamental Teologie, specializarea Teologie Dogmatică şi Simbolică, sub conducerea ştiinţifică a Prof. Dr. Ioannis G. KOUREMPELE.

Dintre cărțile publicate de domnia sa, amintim:1. „Cuvinte, dă-mi cuvinte”. De la viaţa „smeritului Roman” la teologia poetică a Melodului bizantin, Editura Astra Museum, Sibiu, 2017; 2. Spiritualitate creştină şi rigoare ştiinţifică: notele de subsol ale Filocaliei româneşti, vol. 1: Studiu introductiv, indexuri şi antologia notelor de subsol (A-L). vol. 2: Antologia notelor de subsol (M-Z), cu o prefaţă de Lidia Stăniloae, Editura Doxologia, Iaşi, 2013; 3. Antropologia în Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, cu o prefaţă de Pr. Dr. Ilie Macar, Editura Axa, Botoşani, 2004.

Pe lângă cărțile scrise s-a ocupat și de traducerea din greacă în română a numeroase cărți patristice. Domnia sa a publicat și numeroase articole și studii de specialitate.

În ziua de miercuri, 5 august 2020, dr. Alexandru Prelipcean, în urma susținerii probelor de concurs, a obținut postul de asistent universitar pentru disciplinele teologice istorice și patristice.

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletter-ul Simpozionului Stăniloae, pentru a primi ultimele noutăți!

The subscriber's email address.