Constantin Cucoș

Profesor universitar la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din Iași

prof. univ. dr. Constantin Cucoș

Născut în localitatea Osoi-Comarna, jud. Iaşi, în 1958. Este absolvent al Facultăţii de Filosofie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, promoţia 1985.

În 1994 a obţinut titlul de doctor în ştiinţele educaţiei la universitatea ieşeană, cu o lucrare de filosofia educaţiei. Este profesor universitar în cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei și fost director, peste 22 de ani, al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Lucrări publicate: Pedagogie şi axiologie (Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995), Educaţia religioasă. Conţinut şi forme de realizare (Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1996), Pedagogie (Editura Polirom, Iaşi, 1996, ediţia a doua, 2002, ediția a treia 2014), Minciună, contrafacere, simulare. O abordare psihopedagogică (Editura Polirom, Iaşi, 1997), Educaţia religioasă. Repere teoretice şi metodice (Editura Polirom, Iaşi, 1999, ediţia a doua 2009), Educaţia. Dimensiuni culturale şi interculturale (Editura Polirom, Iaşi, 2000), Istoria pedagogiei. Idei şi doctrine pedagogice fundamentale (Editura Polirom, Iaşi, 2001, ediția a doua 2017), Timp şi temporalitate în educaţie. Elemente pentru un management al timpului şcolar (Editura Polirom, Iaşi, 2002), Informatizarea în educaţie. Aspecte ale virtualizării formării (Editura Polirom, Iaşi, 2006), Teoria şi metodologia evaluării (Editura Polirom, Iaşi, 2008), Educaţia. Iubire, edificare, desăvârşire (Editura Polirom, Iaşi, 2008), Educația. Experiențe, reflecții, soluții (Editura Polirom, Iași, 2013), Educația estetică (Editura Polirom, Iași, 2014), Educația. Reîntemeieri, dinamici, prefigurări (Editura Polirom, Iași, 2017), Educația digitală (Editura Polirom, Iași, în colab., 2020, ediția a doua 2022), Filosofia educației (Editura Polirom, Iași, 2022). Este autor al peste 250 de studii în volume colective sau reviste de specialitate. Domenii de competenţă: filosofia educaţiei, educaţia religioasă, pedagogia culturii, educația axiologică, formarea formatorilor (mai multe se pot afla pe: http://www.constantincucos.ro/ ).

Lucrări

  • Constantin Cucoș - Statut misionar și forme de implicare a laicatului în formarea religioasă. Provocări prezente și soluții de perspectivă, participare la Simpozion "Quo vadis? Interogații actuale privind vârstele vieții spirituale", - - citește mai mult
  • Constantin Cucoș - Educația religioasă în România comunistă. Dificultăți, factori și căi de realizare, participare la Simpozion internațional "Martiriu și Memorie din România comunistă", - - citește mai mult

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletter-ul Simpozionului Stăniloae, pentru a primi ultimele noutăți!

The subscriber's email address.