Eugen Munteanu

Profesor de lingvistică generală şi filologie românească la Facultatea de Litere a Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi.

Prof. Eugen Munteanu

Eugen Munteanu (n. 1953) este profesor de lingvistică generală şi filologie românească la Facultatea de Litere a Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi. A fost lector de limba română la Sorbonne-Paris IV (1997-2000) și Jena (2000-2002), profesor invitat la universităţile din Jena (2002-2010) şi Viena (2006-2008; 2009-2010, 2011) şi a participat la importante întruniri ştiinţifice internaţionale la Paris, Oxford, Münster, Trier, Jena, Roma, Berlin, Viena, Osnabrück, Innsbruck, Leipzig, Santiago de Compostela, Thessalonic, Pisa, Toronto, Palermo, Tbilisi, Leuven, Lima, Kunming, Logrogno, Payerbach, La Rochelle.

Este autorul a peste douăzeci de volume (monografii, ediţii critice de texte româneşti vechi, traduceri comentate din Septuaginta,Carmina Burana, Sf. Augustin, Toma de Aquino, Swedenborg, Jean-Jacques Rousseau, Rivarol, Wilhelm von Humboldt, Iacob Grimm, Ernst Renan, Georg Gadamer, Martin Luther, Eugenio Coseriu ş.a.) şi a peste două sute de studii şi articole de specialitate (lingvistică teoretică, istoria ideilor lingvistice, filosofia limbajului, istoria limbii române literare, lexicologie, lexicografie, semantică, traductologie, filologie biblică) publicate în reviste de prestigiu din străinătate şi din România.

Director al Şcolii Doctorale de Studii Filologice a Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (2005-2009), director al Institutului de Filologie Română «A. Philippide» din Iaşi (2009-2013), preşedinte fondator al Asociaţiei de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România (din 2009), editor-fondator al revistei «Biblicum Jassyense» (din 2010), a întemeiat în anul 2009, la Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi, Centrul de Studii Biblico-Filologice «Monumenta linguae Dacoromanorum», în cadrul căruia a coordonat lucrările de elaborare a monumentalelor ediţii Biblia 1688 (16 volume, apărute între anii 2011-2015, adăugîndu-se celor 9 volume apărute anterior, între 1986-2009) și Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române), Iași, 2016 (2610 pagini).

Lucrări

  • Eugen Munteanu - Între diortosire, prelucrare și editare critică. Principiile filologice ale valorificării vechilor texte bisericești, participare la Simpozion internațional "Local și Universal în Ortodoxia românească. Credință - Unitate - Identitate", - - citește mai mult

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletter-ul Simpozionului Stăniloae, pentru a primi ultimele noutăți!

The subscriber's email address.