Mircea-Gheorghe Abrudan

Cercetător științific la Institutul de Istorie „George Barițiu" al Academiei Române din Cluj-Napoca

Mircea-Gheorghe Abrudan

Mircea-Gheorghe Abrudan, născut în 22.05.1986 la Cluj-Napoca, cercetător științific III la Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române din Cluj-Napoca. Doctorand în cotutelă al Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și al Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din cadrul Universității din București, din 2013 doctor în Istorie al Facultății de Istorie și Filosofie din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Licențiat al Facultății de Teologie Ortodoxă (2009) și al Facultăți de Istorie și Filosofie (2008) din cadrul UBB Cluj-Napoca. Stagii de specializare și documentare în cursul studiilor de master, doctorat și postdoctorat la Karl-Franzens Universität Graz-Austria, Ludwig Maximilians Universität München-Germania, Universität Wien-Austria, Österreichisches Staatsarchiv. Domenii de interes și teme de cercetare: Istoria Imperiului Habsburgic în secolele XVIII-XIX; Istoria Bisericii Ortodoxe din Transilvania, Banat și Bucovina în secolele XVIII-XIX; Istoria graniței militare din Transilvania și Banat; Răscoala lui Horea; Oltenia sub stăpânire austriacă; Memorialistica Primului Război Mondial.

Publicații: Ortodoxie și Luteranism în Transilvania între Revoluția pașoptistă și Marea Unire. Evoluție istorică și relații confesionale, Ed. Andreiana/Presa Universitară Clujeană, Sibiu/Cluj-Napoca, 2015, lucrare distinsă cu premiul „Dumitru Stăniloae” al Academiei Române;

Friedrich Schwantz von Springfels: Descrierea Olteniei la 1723, Ediție, traducere din limba germană, studiu introductiv, note și indice de Mircea-Gheorghe Abrudan, Prefață de Ioan-Aurel Pop, Muzeul Brăilei „Carol I”, Ed. Istros/Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, Brăila/Cluj-Napoca, 2017;

Sebastian Stanca, Contribuția preoțimii române din Ardeal la războiul pentru întregirea neamului (1916-1919). Ediție, studiu introductiv, note și indici de Mihai-Octavian Groza și Mircea-Gheorghe Abrudan, Ed. Argonat/Ed. Episcopiei Devei și Hunedoarei, Cluj-Napoca/Deva, 2015;

peste 60 de studii de specialitate în periodice științifice și volumele unor conferințe internaționale și naționale, publicate în țară și peste hotare.

Lucrări

  • Mircea-Gheorghe Abrudan - Contribuția Bisericii Ortodoxe din Ardeal și Banat la Marea Unire, participare la Simpozion internațional "Local și Universal în Ortodoxia românească. Credință - Unitate - Identitate", - - citește mai mult

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletter-ul Simpozionului Stăniloae, pentru a primi ultimele noutăți!

The subscriber's email address.