Pr. Constantin Coman

Profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București

Coman Constantin

S-a născut pe 28 august 1953, în satul Albești, comuna Smeeni, județul Buzău. Școala Generală o urmează în satul natal, între anii 1960-1968. Urmează apoi Seminarul Teologic din Buzău, între anii 1968-1973. Între anii 1973-1977 urmează cursurile Institutului Teologic de Grad Universitar din București. Studiile de doctorat le urmează în perioada 1979-1983 la Facultatea de Teologie a Universității din Atena, ca bursier al Sfântului Sinod al Bisericii Greciei. La data de 8.12.1983 primește titlul de Doctor în teologie al Universității din Atena, cu teza: Η Εκκλησία των Ποιμαντικών Επιστολών (Biserica în epoca Epistolelor Pastorale). Lucrarea, publicată la Atena, în 1983.

În ceea ce privește activitatea didactică, părintele a urmat următorul intinerariu: 1984 - 1994 Asistent universitar, Secția Biblică, catedra de Noul Testament; 1994 - 1999 Lector universitar, Catedra de Teologie Biblică, Studiul Noului Testament; 1999 - 2002 Conferențiar universitar, Catedra de Teologie Biblică, Studiul Noului Testament; 2002 - Profesor universitar, Catedra de Teologie Biblică. Studiul Noului Testament, iar din 2008 – Profesor îndrumător de doctorat.

Pe lângă activitatea menționată, părintele profesor a îndeplinit și alte funcții, precum: 1990 – 2000 Redactor șef al publicației Patriarhiei Române Vestitorul Ortodoxiei; 2000 - 2006 Redactor coordonator, responsabil cu editarea Anuarului Facultății de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian a Universității din București; 1 ian. 2005 – 1 oct. 2006 Redactor șef al Revistei Studii Teologice; 1992-2000 Membru în Colegiul de redacție al Editurii Institutului Biblic și de Misiune al BOR; 1994 - Consilier de specialitate (carte teologică) la EDITURA BIZANTINĂ, București; 2001-2008 Referent științific al Revistei PEMPTOUSIA, Atena, Grecia; 2009 - Membru în Colegiul de redacție al Revistei Patriarhiei Române, ORTODOXIA; 2009 - Membru în Comisia patristică a Patriarhiei Române.

Pentru meritele sale deosebite, părintele a fost decorat cu importante distincții bisericești, astfel: 1.Protopresbiter al Scaunului Ecumenic al Constantinopolului și Crucea Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I (Constantinopol - 28 Septembrie 1998); 2. Crucea de Aur cu stemă a Sfântului Mormânt, acordată de Patriarhul Diodoros al Ierusalimului (Ierusalim - 28 martie 1999); 3. Iconom stavrofor, 8 nov. 1994, acordat de Patriarh Teoctist pentru activitatea preoțească; 4. Medalia jubiliară Vulturul Apocalipsei- Septembrie 1995.

Dintre numeroase lucrări publicate, amintim de: Η Εκκλησία των Ποιμαντικών Επιστολών (Biserica în epoca Epistolelor Pastorale);  Biblia în Biserică. Studii de ermineutică biblică și eseuri pe teme biblice, Editura Bizantină, București,1997; Bibliografia biblică ortodoxă românească din sec. al XX-lea, Editura Bizantină, București, 2002; Erminia Duhului. Texte fundamentale pentru o ermineutică biblică ortodoxă, Editura Bizantină, București, 2002;

Lucrări

  • Pr. Constantin Coman - În ce condiții izolarea devine isihie!?, participare la Simpozion "„Nu este bine să fie omul singur …” Pandemie, Izolare, Isihie", - - citește mai mult

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletter-ul Simpozionului Stăniloae, pentru a primi ultimele noutăți!

The subscriber's email address.