Pr. Gabriel Nastasă

Lector universitar, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Iași

Pr Gabriel Nastasă

Părintele Ionuț-Gabriel Nastasă s-a născut pe 17 octombrie 1980 la Iași. A urmat cursurile Seminarului Teologic “Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț (1996-2001), unde și-a însușit primele cunoștințe muzicale bisericești cu profesorii preot Anibal Panțiru și Pavel Lungu, apoi cursurile Facultății de Teologie „Dumitru Stăniloae” din Iași (2001-2005), alcătuind teza de licență sub îndrumarea Pr. Lect. Dr. Alexăndrel Barnea. În perioada 2004-2008 a urmat cursurile Facultății de Compoziție, Muzicologie, Pedagogie Muzicală și Teatru din cadrul Universității de Arte „George Enescu” din Iași, specializarea Dirijat cor academic, sub îndrumarea Prof. Dr. Nicolae Gîscă, iar în următorii 4 ani, școala doctorală din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din București, specializarea Muzică bisericească și Ritual, încheiată cu susținerea publică a tezei de doctorat Muzica bisericească în mănăstirile, parohiile și școlile moldovenești în secolul al XX-lea, sub îndrumarea Pr. Prof. Dr. Nicu Moldoveanu.

În timpul studiilior a fost cântăreț bisericesc la Catedrala mitropolitană din Iași (2001-2005), membru în unele grupuri psaltice și corale din Iași, dirijor de coruri parohiale (biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Târgu-Neamț, biserica „Sf. Nicolae” din Popricani).

Astăzi este asistent universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași și dirijor al Corului bărbătesc „Mitropolitul Iosif Naniescu” al acestei instituții academice, cu care a susținut diverse concerte în țară (2008-2014) și străinătate (2009). A publicat studii de specialitate în reviste naționale și internaționale, precum și volumul de autor Protopsalți, cântăreți și dirijori de cor la Catedrala mitropolitană din Iași (de la sfârșitul secolului al XIX-lea până astăzi), Editura Panfilius, Iași, 2007, reeditată într-o versiune adăugită cu titlul Pagini din istoria muzicală a Catedralei mitropolitane din Iași (1887-2013), Editura Doxologia, Iași, 2013.

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletter-ul Simpozionului Stăniloae, pentru a primi ultimele noutăți!

The subscriber's email address.