Pr. Ioan C. Teșu

Profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași

Pr. Ioan C. Tesu

Absolvent al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din Sibiu şi doctor în teologie cu teza intitulată „Antropologia creştină: Sinteză filocalică”, Pr. Prof. univ. dr. Ioan Cristinel Teşu şi-a început activitatea didactică în anul 1993, ca asistent universitar în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi. 

În prezent este profesor universitar în cadrul aceleiaşi facultăţi, la disciplina Spiritualitate ortodoxă: Ascetică şi Mistică şi îndrumător de doctorat pentru acest obiect de studiu. 

Dintre numeroasele volume publicate de către părintele profesor, menţionăm: „Teologia necazurilor şi alte eseuri” (1998), „Din iadul patimilor spre raiul virtuţilor. Cuvinte de folos duhovnicesc din spiritualitatea filocalică” (2000), „Omul – taină teologică” (2002), „Lumea, rugăciunea şi asceza în teologia Părintelui Dumitru Stăniloae” (2003) sau „Familia creştină – între ideal şi criză (2011)”.

Lucrări

  • Pr. Ioan C. Teșu - Vocația ființei umane: îndumnezeirea prin har sau augmentarea prin biotehnologie?, participare la Simpozion "Quo vadis? Interogații actuale privind vârstele vieții spirituale", - - citește mai mult
  • Pr. Ioan C. Teșu - „Singurătatea - cu sau fără Dumnezeu?”, participare la Simpozion "„Nu este bine să fie omul singur …” Pandemie, Izolare, Isihie", - - citește mai mult

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletter-ul Simpozionului Stăniloae, pentru a primi ultimele noutăți!

The subscriber's email address.