Sebastian-Laurențiu Nazâru

Asistent universitar la Facultatea de Teologie „Iustinian Patriarhul” din București

Sebastian-Laurențiu Nazâru, doctor în teologie al Universității București (2011; titlul tezei de doctorat: Sinoadele bizantine din epoca iconoclastă (726-843): perspectivă istorică și analiză teologică), doctor în științe istorice al aceleiași Universități (2013; titlul tezei: Sfântul Theodor Studitul, teolog și reformator al monahismului bizantin). 

Este asistent în cadrul Departamentului de Teologie Istorică, Biblică și Filologie al Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul, membru în colegiul de redacție al revistei Studii Teologice (2008-), redactor în cadrul Editurii Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei (2010-). 

Domenii de cercetare: istoria creștinismului bizantin, iconoclasmul bizantin, monahismul bizantin, polemica bizantină anti-islamică; cele mai relevante contribuții: Sfântul Theodor Studitul sau despre datoria de a mărturisi, București, Omonia, 2008; Mănăstirea Snagov. Istorie și artă, București, Cuvântul Vieții, 2011 (în colaborare cu monahia Atanasia Văetiși); Mucenicia Brâncovenilor: o analiză a surselor istorice; București, Cuvântul Vieții, 2014, „Bizanț și islam în Evul Mediu târziu: între vuietul armelor și sfada teologilor˝, în: Vasile-Adrian Carabă, Ionuț-Alexandru Tudorie (eds.), Dinamica vieții intelectuale în Bizanțul Paleologilor (1261-1453) sub influența polemicii, București, Editura Universității din București, 2014, pp. 527-754; Martiriul Sfântului Antim Ivireanul: o nouă lectură a surselor istorice, București, Ed. Cuvântul Vieții, 2017.

Lucrări

  • Sebastian-Laurențiu Nazâru - Bizanţul - paradigma politică originară a spaţiului ortodox, participare la Simpozion internațional "Local și Universal în Ortodoxia românească. Credință - Unitate - Identitate", - - citește mai mult

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletter-ul Simpozionului Stăniloae, pentru a primi ultimele noutăți!

The subscriber's email address.