Simpozion internațional

Martiriu și Memorie din România comunistă

Iași, 4 - 6 Mai 2017

Teme

Pe parcursul a două zile de dezbateri, prezentările vor viza patru axe principale de cercetare:

I. Relația Biserica-Stat în regimul comunist (cadrul legal, instituțiile represive, Securitatea și Departamentul Cultelor, raporturile Patriarhului Justinian cu reprezentanții Statului, strategii de supraviețuire ale Bisericii, modalități ale regimului comunist de limitare a fenomenului religios, etc.)